Nuvarande kull

S*Masjka's Sibiriska katter

 

Fyra miniorer födda 2018-11-03

 

1. Hane 2. Hona

3. Hona 4. Hona

Det lilla gänget består av en hane och tre honor

Fyra miniorer födda 2018-11-11

Det lilla gänget består av två hanar och två honor

1. Hane 2 . Hona 3. Hona 4. Hane

 

Tingad Reserverad Tingad