Liora´s kullar

S*Masjka's  Sibiriska katter

S*Masjka´s kull nr 17 - Liora´s kull ett

  Fyra miniorer födda 2018-11-11

              Stanley Starlifter                                     Heidi Horten                                  Fanny Fokker                                         Harry Hawker