På gång

S*Masjka's  Sibiriska katter

Vi smider planer och går planerna i lås

så föds miniorer till sensommaren 2019