Alyona´s kullar

S*Masjka's  Sibiriska katter

S*Masjka´s kull nr 16 - Alyona´s kull ett


  Fyra miniorer födda 2018-11-03                                                   


            Pelle Piper                                           Mary Mudry

Ruth Robin                                    Nancy Nighthawk