Heidi´s kullar

S*Masjka´s kull nr 22


Heidi´s kull nr 1

Född 2021-03-05

Heidis etta 2021-03-21 hona hane hane
Heidis Trio 2021-04-11
Heidis etta 2021-05-03
Heidi 1 Märta Merlin 2021-04-17
Heidis etta 2021-05-04
Heidi 1 Märta Merlin 2021-05-31
Märta Merlin 2021-05-31
Heidi 1 Valter Vulture 2021-04-17
Heidis etta Valter Vulture 2021-05-03
Heidi 1 Valter Vulture 2021-05-31
Heidis etta Valter Vulture 2021-05-31
Heidis etta 2021-04-17
Heidi 1 Gilbert Griffon
Heidi 1 Gilbert Griffon 2021-05-31
Heidis etta Mysbild 2021-05-31
Märta Merlin 2021-06-09
Heidis Trio 2021-06-09
Valter Vulture 2021-06-09
Gilbert Griffon 2021-06-09
Märta Merlin 2021-06-13
Valter Vulture 2021-06-13 --2
Valter Vulture 2021-06-13
Mamma Heidi Horten 2021-01-02 2
Pappa Parys 2021-01-19
Heidi och Parys 2021-01-02

S*Masjka´s kull nr 24


Heidi´s kull nr 1

Född 2021-03-05

Heidi kull två 2022-03-08
Heidi kull 2 2022-06-08
Heidi kull två 2022-06-19
Heidi kull två 2022-07-29 - 2
Heidi kull två 2022-07-29 - 1
Heidi kull två 2022-08-26