Katter som flyttat

Vi är vuxna katter som har flyttat

CH Baj-Sultan Marcell


Kallad Sula är född i St. Petersburg han flyttade  till Masjka och mig 2005.  Sula har flyttat igen och från oss, han behövde få vara ensamkatt och få all uppmärksamhet av sina Betjänter.

Det har han i sin nya underbara familj.


Sula är pappa till Masjka´s första kull.

IC S* Masjka´s Alizija Azika


IC S* Masjka´s Alizija Azika föddes i Masjka´s kull nr 2  2007 och stannade kvar hos oss.


Alizija har idag en fantastisk Betjänt.