Nuvarande kull

En Trio föddes natten till 2021-03-05


Märta Merlin letar Betjänt!

Mamma Heidi

Pappa Parys

Märta Merlin

Letar Betjänt

Valter Vulture

Tingad

Gilbert Griffon

Tingad

Heidi 1 1. Hona 2021-03-13
Heidi 1 Märta Merlin 2021-04-17
2. Hane 2021-03-13
Heidi 1 Valter Vulture 2021-04-17
3. Hane 2021-03-13
Heidi 1 Gilbert Griffon
Heidis etta 2021-03-21 hona hane hane
Heidis Trio 2021-04-11
Heidis etta 2021-05-03
Heidis etta 2021-05-04
Heidis etta 2021-04-17
Heidis etta Valter Vulture 2021-05-31
Heidis etta Mysbild 2021-05-31
Märta Merlin 2021-05-31
Heidis etta Valter Vulture 2021-05-03